Kaip gauti pasirinkimo prekybos patvirtinimą. Naudingos nuorodos

Su kriptovaliuta kur thinkorswim

Pirkėjas — asmuo, perkantis Parduotuvėje prekes ar paslaugas arba besinaudojantis Parduotuve. Pirkėjas — vartotojas yra fizinis asmuo, sulaukęs 18 metų, ketinantis įsigyti iš IKEA Lietuva prekių ar paslaugų asmeniniams, šeimos ar ūkio poreikiams tenkinti, su verslu ar profesija nesusijusiais tikslais. Pirkėjas — verslininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, ketinantis įsigyti iš IKEA Lietuva prekių ar paslaugų su verslu ar profesija susijusiais tikslais. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, jis veikia per įgaliotą atstovą, užsiregistravusį Parduotuvėje nustatyta tvarka.

Pirkimo—pardavimo sutartis — tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pagal Parduotuvės pirkimo—pardavimo taisykles sudaryta prekių pirkimo—pardavimo sutartis.

Prekių išdavimo skyrius — IKEA Lietuva priklausančios prekių užsakymo ir atsiėmimo vietosesančios adresais: 1. Vikingų g.

Sekite mus

Jonavos g. Šilutės pl. Taisyklės — šios nuotolinės prekių pirkimo—pardavimo taisyklės, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių ir paslaugų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių ir paslaugų pirkimu—pardavimu Parduotuvėje susijusios nuostatos.

Nuotolinė prekyba 12 str. Jeigu Lietuvos PVM mokėtojo per praėjusius arba einamuosius kalendorinius metus kitos ES valstybės narės asmenims nuotoliniu būdu parduotų prekių vertė yra didesnė už toje ES valstybėje nustatytą ribą maksimalią nuotolinės prekybos būdu parduotų prekių vertętai Lietuvos PVM mokėtojas toje ES valstybėje turi registruotis PVM mokėtoju ir nuo nuotoliniu būdu parduotų toje ES valstybėje prekių vertės skaičiuoti tos ES valstybės nustatytą PVM ir sumokėti jį į tos valstybės biudžetą. Viršijus minėtą ribą, prekių tiekimo vieta iš Lietuvos persikelia į kitą ES valstybę narę, todėl PVM turi būti skaičiuojamas ir sumokamas toje ES valstybėje. PVM mokėtojas, ketinantis vykdyti ar jau vykdantis nuotolinę prekybą kitoje ES valstybėje narėje, turėtų pats pasitiksinti pas tos valstybės narės mokesčių administratorių, kokia prekių vertės riba yra nustatyta tos ES valstybės teisės aktuose, nuo kurios Lietuvos PVM mokėtojui kyla prievolė registruotis tos valstybės PVM mokėtoju. Tačiau tai jo neatleidžia nuo prievolės skaičiuoti PVM kitoje valstybėje narėje.

Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų pirkimu—pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui įsigyjant prekes ar paslaugas Parduotuvėje. Pirkėjas prekes ir paslaugas Parduotuvėje gali įsigyti tik sutikęs su Taisyklėmis.

Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Įsigydamas prekes ir paslaugas Parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Tuo kaip gauti pasirinkimo prekybos patvirtinimą, kai Pirkėjas neperskaitė ir ar nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti prekių ir paslaugų Parduotuvėje. Prekybos veikla Parduotuvėje vykdoma iš Lietuvos Respublikos teritorijos.

Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

Aktualią Taisyklių versiją galite atsisiųsti čia. Parduotuvėje prekes gali pirkti tik registruoti Pirkėjai. Prieš registraciją Pirkėjas taip pat privalo susipažinti su Parduotuvės Privatumo politika. Pirkėjui užsiregistravus Parduotuvėje laikoma, kad jis susipažino su Privatumo politika bei su ja sutinka. Registracija atliekama užpildant registracijos formą ir joje pateikiant būtinus duomenis toliau — Registracijos duomenys.

Pirkėjas pats yra atsakingas už Registracijos duomenų teisingumą, slaptumą ir ar išsaugojimą. Norėdamas įsigyti prekes, Pirkėjas atlieka užsakymą Parduotuvėje, užpildydamas elektroninę užsakymo formą.

  1. Dienos prekybos atsargos iandien
  2. Kas yra binarinių opcionų prekyba

Pirkimo—pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam Pirkėjo užsakymui. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis negali užsakyti prekių. Iki sutarties sudarymo Pardavėjas gali siųsti Pirkėjui ir kitus tarpinius patvirtinimus, pavyzdžiui, patvirtinimą, kad gautas apmokėjimas ir pan.

gcm forex investment new binance

Pirkimo—pardavimo sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo. Pirkimo—pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės viena žvakių prekybos sistema nustatyta tvarka.

Patvirtinus Pirkėjo užsakymą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prekių kainą ir priimti Parduotuvėje užsakytas prekes.

binary options bitcoin trading akcijų pasirinkimo sandorių atskleidimas

Apmokėję užsakymą, daugiau prekių pridėti nebegalėsite. Didmeniniais pirkimais Pardavėjo nuožiūra gali būti pripažįstami tokie pirkimai, kai užsakomi neįprastai dideli prekių kiekiai, prekės užsakinėjamos neįprastai dažnai, taip pat vadovaujantis kitais kriterijais, leidžiančiais Pardavėjui manyti, kad prekės užsakomos ne vartojimo tikslais.

Pirkėjas turi teisę: 4. Pirkėjas-vartotojas turi teisę atsisakyti Pirkimo—pardavimo sutarties, sudarytos Parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 keturiolika dienų Civilinio kodekso ir šių Taisyklių nustatyta tvarka; 4.

Pirkėjas įsipareigoja: 4. Pardavėjas turi teisę: 5. Pardavėjas įsipareigoja: 5. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Konkreti prekių kaina ir mokėtina suma už prekes Pirkėjui yra parodoma suformavus prekių krepšelį. Jei Pirkėjas nesutinka su nurodoma kaina, jis negali tęsti prekių užsakymo procedūros ir užsakyti prekių. Į prekių kainą nėra įskaičiuota prekių pristatymo kaina ir paslaugų, kurias iš Pardavėjo gali užsisakyti Pirkėjas, kaina.

Kaip gauti pasirinkimo prekybos patvirtinimą nenurodyta kitaip, prekių pristatymo paslauga ir kitos paslaugos yra mokamos. Šių paslaugų kainos ir jų apskaičiavimo bei sumokėjimo tvarka nurodoma Parduotuvėje. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka su šiame punkte nurodyto užsakymo paruošimo mokesčio taikymo tvarka ir įsipareigoja jį sumokėti Pardavėjui. Kai Taisyklių numatytais atvejais Pirkėjui grąžinami pinigai už prekes, jam taip pat grąžinamas ir užsakymo paruošimo mokestis, jei Pirkėjas buvo jį sumokėjęs.

Užsakymo paruošimo mokestis nėra taikomas prekėms, kurios perkamos mūsų fizinėje parduotuvėje. Šie elektroniniai pirkimo dokumentai galioja be parašo. Jei Pardavėjas nustato kainos klaidą Parduotuvėje, jis nedelsiant apie tai informuoja Pirkėją. Tokiu atveju Pirkėjui suteikiama galimybė atšaukti užsakymą arba pakartotinai patvirtinti užsakymą už tinkamą kainą. Prekės pristatomos tik Lietuvoje. Galimi kaip gauti pasirinkimo prekybos patvirtinimą pristatymo Pirkėjui būdai yra nurodomi Pirkėjui Parduotuvėje suformavus prekių krepšelį ir nurodžius pristatymo adresą.

Keleiviai, jų daiktai

Prekių pristatymo paslauga yra mokama. Prekių pristatymo kainos yra nurodytos šioje nuorodoje. Prekių pristatymo kaina sumokama iš anksto, kartu su mokėjimu už prekes. Prekės Pirkėjams pristatomos per 7 kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo.

Thinkorswim prekybos galimybės

Apie tikslią prekių pristatymo datą ir laiko intervalą Pirkėjas informuojamas el. Pirkėjas individualiai gali būti informuojamas ir apie kitokį prekių pristatymo laiką. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.

Prieš pristatant prekes, Pardavėjo atstovas susisiekia su Pirkėju ir suderina pristatymo detales. Užsakydamas prekių pristatymo paslaugą, Pirkėjas privalo nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir sudaryti tinkamas sąlygas prekių iškrovimui atrakinti vartus, pakelti užkardą, atidaryti duris ir pan.

john doerr akcijų pasirinkimo sandoriai xmaster formulės prekybos sistemos reikalavimai

Pristatytos prekės įnešamos tik pro duris, prekės pro balkoną ar langus nekeliamos. Prekių pristatymo Pirkėjui atveju prekės iškraunamos Pirkėjo nurodytoje vienoje vietoje.

Jeigu prekes reikia perstatyti ar pernešti į kitą vietą negu Pirkėjo pirmiau nurodyta prekių iškrovimo vieta, Pirkėjas tokiu prekių perstatymu ar pernešimu pasirūpina pats.

Kaip gauti pagalbą sergantiems priklausomybėmis?

Jeigu sutartu pristatymo laiku ir 10 dešimt po jų einančių minučių Pirkėjas nepasitinka Pardavėjo atstovų Pirkėjo užsakyme nurodytu iškrovimo adresu, krovinys laikomas nepristatytu dėl Pirkėjo kaltės. Tokiu atveju Pirkėjo užsakytos prekės grąžinamos į artimiausią Prekių išdavimo skyrių ir Pardavėjo atstovas su Pirkėju sutaria kitą artimiausią pristatymo datą. Prekių išdavimo skyriuje prekės saugomos iki artimiausio pristatymo laiko, bet ne ilgiau negu 3 dienas.

Paslaugos e-komercijai

Po šio termino, Pirkėjo užsakymas atšaukiamas 8. Pirkėjas, pageidaujantis, kad Pardavėjas pakartotinai pristatytų užsakytas prekes, prieš užsakytų prekių pristatymą privalo Pardavėjui sumokėti pakartotinį prekių pristatymą naujai sutartu laiku pagal pirmojo prekių pristatymo įkainius. Prekių pristatymo paslauga apima prekių užnešimą į butą arba gyvenamojo namo pirmą aukštą. Jeigu pastate yra liftas, prekių pristatymo paslaugos kaina apima prekių kėlimą liftu į Pirkėjo nurodytą aukštą.

Jeigu pastate lifto nėra, jis neveikia, nekelia į Pirkėjo nurodytą aukštą arba prekės į jį netelpa, nešant prekes į aukštą, aukštesnį nei penktas aukštas, Pirkėjas pats pasirūpina prekių užnešimu arba už papildomą mokestį tai padarys Pardavėjo atstovas.

  • Natalija Žuravliovatel.
  • Internetinė parduotuvė drabuziutaisymas.lt | DUK
  • 90 tikslios dvejetainių parinkčių strategijos

Papildomas mokestis, nurodomas Parduotuvėje. Ši paslauga užsakoma atskirai Pardavėjo atstovui atvykus į pristatymo vietą ir apmokama tiesiogiai Pardavėjo atstovui.

ES ATL prekybos sistema ir JTBKKK lankstieji mechanizmai

Prekių užnešimo paslauga negalima surinktoms, didelių matmenų prekėms iš ekspozicijos ar iš nukainotų prekių skyriaus. Maksimalus vieno užsakymo dydis yra kg arba 6 m3. Kaip gauti pasirinkimo prekybos patvirtinimą užsakytų prekių svoris arba tūris didesnis, prekių pristatymo mokestis didėja atitinkamai pvz.

Gyvi augalai nevežami. Priimdamas prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo, Pirkėjas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti pristatymo patvirtinime ar siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose. Tokiu atveju laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Pirkimo—pardavimo sutarties sąlygas ir prekių pristatymas yra atliktas tinkamai.

Pirkėjui priėmus siuntą be pastabų laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Pirkimo—pardavimo sutarties sąlygas, o papildomos paslaugos, susijusios su prekių pardavimu bei pristatymu, atliktos tinkamai. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Perduodant prekes iš Pirkėjo gali būti prašoma pateikti asmens tapatybę kaip gauti pasirinkimo prekybos patvirtinimą dokumentą, taip pat Pardavėjo Pirkėjui atsiųstą informaciją apie užsakymą.

Navigacija

Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Tuo atveju, kai Pirkėjas kaip gauti pasirinkimo prekybos patvirtinimą negali atsiimti prekių, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją.

Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

Jei Pirkėjas neužsako prekių pristatymo paslaugos, užsakytas prekes Pirkėjas gali atsiimti nemokamai Prekių išdavimo skyriuje. Atlikdamas užsakymą, Pirkėjas nurodo Prekių išdavimo skyrių, kuriame jis pageidauja atsiimti prekes. Paruošus atsiimti prekes, Pirkėjas gauna patvirtinimo pranešimą apie galimybę jas atsiimti.

E-parduotuvių sąsajos Venipak modulis e-parduotuvėms Siekiant supaprastinti elektroninių parduotuvių integracijos procesą bei užtikrinti nepriekaištingą pirkimo patirtį Jūsų klientams, Venipak paruošė pristatymo įskiepius populiariausioms e-komercijos platformoms. Įskiepiai yra universalūs ir pritaikyti visoms trims Baltijos šalims, kuriose Venipak teikia pristatymo paslaugas. Venipak pristatymo įskiepiai užtikrina: Paprastą integraciją su Venipak siuntų sistema; Paprastą nustatymų konfigūravimą bei keitimą; Lankstų pristatymo kainos bei maksimalių svorių rėžių pasirinkimą; Automatinį siuntų registravimą bei kurjerio iškvietimą; Manifestų bei siuntos lipdukų spausdinimą tiesiai iš e-komercijos platformos valdymo panelės; Pristatymo paslaugų adaptavimą prie Jūsų bei Jūsų klientų poreikių; Intuityvų pristatymo būdo pasirinkimą krepšelyje; Artimiausią Pickup tašką arba paštomatą pirkėjas gali surasti bei pasirinkti interaktyviame žemėlapyje. WooCommerce modulį galite rasti WooCommerce kataloge, pasiekiamame per platformą arba čia dokumentacija.

Pirkėjui nepateikus kaip gauti pasirinkimo prekybos patvirtinimą dokumentų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti Pirkėjui išduoti prekes. Užsakytas prekes Pirkėjas privalo atsiimti ne vėliau kaip per 3 tris dienas po to, kai Pardavėjas elektroninėmis ryšio priemonėmis informavo Pirkėją apie galimybę atvykti ir atsiimti užsakytas prekes.

Pirkėjui atsiėmus prekes, laikoma, kad jos buvo perduotos pristatytos Pirkėjui.

pasirinkimo sandorių patarimai indija geriausia forex prekybos platforma

Pirkėjui neatsiėmus prekių per 3 dienas nuo informavimo apie galimybę atvykti ir atsiimti užsakytas prekes, arba 7. Parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Jei prekių charakteristikos ar savybės pavadinime ir aprašyme nurodytos skirtingai ir prieštarauja vienos kitoms, laikoma, kad teisinga informacija pateikta prekės aprašyme. Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamų elektroninių prietaisų ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

Jei Parduotuvėje nėra pažymėta kitaip, Pirkėjų-vartotojų įsigytoms prekėms taikoma įprastinė 2 metų prekių kokybės garantija.

Galbūt jus domina