Prekybos finansų sistemos architektūra

Naujoji architektūra ir grafika, UAB. drabuziutaisymas.lt

K.Jaskelevičius. Krizių architektai: kas laukia Lietuvos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas Aprašymo santrauka Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas -ai : Informacinių finansų sistemų studijų programos tikslas - parengti informacijos sistemų krypties profesinį bakalaurą, turintį sisteminių žinių ir praktinių gebėjimų informacijos sistemų ir finansų informacinių procesų srityse; gebantį projektuoti, kurti ir diegti informacines finansų sistemas bei jų programinę įrangą; gebantį kurti, diegti debesų kompiuterijos technologijomis grįstas paslaugas; galintį diegti įmonių informacinių sistemų ir finansinės informacijos saugos technologijas bei programinę įrangą; gebantį analizuoti, vertinti, spręsti praktinius uždavinius, susijusius su informaciniais procesais gamybos, personalo, klientų valdyme įvairiose institucijose ir organizacijose; gebantį vadovauti asmenų grupei, įgyvendinant e.

Studijų rezultatai: Žinios, jų taikymas 1. Įgis fundamentines informatikos mokslų žinias, prekybos finansų sistemos architektūra ir šiuolaikines finansų valdymo žinias, verslo ir vadybos pagrindų žinias, humanitarinių ir socialinių mokslų žinias, reikalingas praktiniams informacinių finansų sistemų toliau IFS uždaviniams spręsti.

Žinos apskaitos procesą, finansinių ataskaitų principus ir struktūrą, apmokestinimo principus ir mokesčių sistemą, finansų sistemos, pinigų ir kapitalo rinkų funkcionavimo ypatumus, įmonės ir asmeninių finansų specifiką, finansinių instrumentų savybes, jų privalumus ir trūkumus bei šias žinias pritaikys rengiant IFS projektus.

TOP BŪDAS UŽSIDIRBTI PINIGŲ // PAPILDOMOS PAJAMOS

Žinos organizacijų informacijos ir komunikacijų technologijų toliau IKT sistemas, veikimo principus, saugumo priemones, informacijos kaupimo, saugojimo, apdorojimo būdus, informacijos išraišką, operacines sistemas, programavimo kalbų semantiką ir programavimo metodikas bei šias žinias pritaikys konkrečių IFS uždavinių, funkcijų, naudotojo sąsajos realizavimui.

Naudosis įmonių informacijos apdorojimo metodikomis ir technologijomis parenkant finansinių informacijos sistemų architektūrą, įgyvendinant rinkodaros ir valdymo informacines sistemas bei debesų kompiuterija grįstas paslaugas.

Žinos apie duomenų struktūrų įvairovę ir jų apdorojimui bei analizei naudojamus algoritmus bei šias žinias pritaikys kuriant duomenų bazes ir programinę įrangą.

Gebėjimai vykdyti tyrimus 6. Sugebės rinkti duomenis, apibendrinti ir atlikti jų analizę naudojant šiuolaikinės matematikos, statistikos ir tikimybių teorijos metodus.

Naujoji architektūra ir grafika, UAB

Gebės analizuoti finansinės veiklos informacinių procesų privalumus ir trūkumus bei projektuoti ir kurti informacines sistemas, skirtas finansinei informacijai valdyti. Taikys finansinės informacijos modeliavimo, prognozavimo, rizikos vertinimo metodus praktinių problemų sprendimui.

prekybos finansų sistemos architektūra cryptocurrency stocks to buy 2022

Parinks informacijos saugos technologijas ir kurs sprendimus, užtikrinanačius įmonių informacinių sistemų ir finansinės informacijos saugą. Savarankiškai ištirs informacinės sistemos toliau IS kūrimo probleminę sritį ir pasiūlys geriausią sprendimo kelią.

Bankinės ir rinkos tipo finansų sistemos pasaulyje

Specialieji gebėjimai Atliks įmonės veiklos procesų ir vartotojų poreikių analizę. Parengs projektą ir įgyvendins IFS, taikant įvairias sistemų projektavimo ir modeliavimo metodikas bei įrankius.

  1. Pasaulio finansų sistemos šešėlis 13 kartų ilgesnis, nei ji pati.
  2. Tas prekybos strategija
  3. Naujoji architektūra ir grafika, UAB. drabuziutaisymas.lt

Pritaikys įmonių IFS kūrimo ir palaikymo technologijas. Analizuos finansinių informacijos sistemų architektūrą ir parinks tinkamas informacines ir komunikacines technologijas bei debesų kompiuterija grįstas paslaugas Įgyvendins internetinės prieigos naudotojo sąsają pasinaudojant įvairiomis programavimo technologijomis. Mokės analizuoti ir modeliuoti verslo procesus taikant dirbtinio intelekto metodus ir agentines technologijas kuriant IFS. Socialiniai gebėjimai Bus plačios erudicijos, kūrybiškai ir kritiškai mąstys, dirbs komandoje ir vadovaus įgyvendinant IFS projektus.

prekybos finansų sistemos architektūra šypsenos kreivės fx parinktys

Gebės dirbti individualiai, kolegialiai komandoje, daugiakultūrinėje aplinkoje bei vadovautis profesine etika. Gebės generuoti idėjas, siūlys originalius, atitinkančius kintančią aplinką, problemų sprendimus. Asmeniniai gebėjimai Plėtos profesines žinias ir tobulins profesinius gebėjimus, savarankiškai mokantis ir planuojant mokymąsi.

Bus atsakingais už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei ir ekonominei gerovei. Mokymo ir mokymosi veiklos: Interaktyvios paskaitos - aiškinimas paskaitose analizuojant praktinius pavyzdžius, metodų pritaikymo demonstravimas, diskusija, seminaras, darbas grupėmis, minčių lietus, atvejo analizė. Pratybos kompiuterių klasėse, laboratoriniai ir praktiniai darbai, praktinių užduočių sprendimas, interaktyvus užduočių sprendimas, brėžinių analizė, laboratoriniai darbai virtualioje laboratorijoje, laboratorinių ir praktinių darbų ataskaita, kontrolinės užduotys, žinių apie laboratorijos įrangos taikymo ribas panaudojimas.

prekybos finansų sistemos architektūra geriausia žaliavų prekybos strategija

Projektų rengimas - projektavimas dėstytojui konsultuojant, savarankiškas darbas, atliktų darbų ataskaita, pristatymas ir gynimas. Individualus savarankiškas darbas - referatas, pristatymas, demonstravimas, įsivertinimo testai, savarankiškos mokslo literatūros studijos. Studijų rezultatų vertinimo būdai: Studento studijų dalyko rezultatai vertinami dešimties balų kriterine vertinimo sistema. Atitinkamai formuluojamas vienas arba keletas studijų rezultatų pasiekimo vertinimo kriterijų.

VGTU Atvirų durų diena

Vertinimo kriterijai yra pagrindas rengiant įvairių formų atsiskaitymo užduotis, nes pastarųjų atlikimas leidžia daryti prekybos finansų sistemos prekybos finansų sistemos architektūra apie studijų rezultatų prekybos finansų sistemos architektūra lygį.

Vertinimo tvarka, vertinimo sistema prekybos finansų sistemos architektūra vertinimo kriterijai grindžiami pagrįstumo, patikimumo, aiškumo, naudingumo, nešališkumo principais.

Studento studijų dalykų pasiekimų vertinimui naudojami kaupiamasis studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymaisbaigiamojo darbo - kolegialusis studentus egzaminuoja kompetentinga specialistų — mokslininkų, praktikų profesionalų, socialinių partnerių atstovų komisija vertinimo būdai. Sandara: Studijų dalykai moduliaipraktika: Bendrųjų koleginių studijų apimtis kreditais — 15 kreditų. Anglų kalba, Profesinė anglų kalba, Informacijos technologijos, Ergonomika ir darbų sauga Studijų krypties apimtis kreditais - kreditų — iš jų: Studijų krypties dalykų apimtis prekybos finansų sistemos architektūra Finansų matematika, Diskrečiosios struktūros ir logika, Statistika, Algoritmai ir duomenų struktūros, Prisitaikantis dizainas, Java pagrindai, Objektinis programavimas, Programavimas Python, Programų inžinerija, Duomenų valdymo technologija, JavaScript pagrindai, Programavimo technologijos, Teisinis duomenų saugos reglamentavimas, Informacijos ir komunikacijos technologijų sistemos, Operacinės sistemos, Debesų kompiuterija, Informacinės sistemos Praktikos - 30 4x4 prekybos strategija Taikomosios apskaitos programos, Programavimo praktika, Finansinių institucijų valdymo procesų vizualizavimas ir modeliavimas CESIMInformacinių sistemų projektavimo praktika, Baigiamoji praktika.

Profesinio bakalauro baigiamasis darbas kreditų. Studento pasirinkimai: Gilesnės informacijos sistemų krypties ir finansų krypties studijos — 75 kreditai: Privalomieji dalykai - 66 kreditai: Tyrimų metodologija, Turinio valdymo sistemos, Informacinių sistemų ir duomenų sauga, Gilusis mokymas, Blokų grandinių technologija, E-verslas, Mobiliųjų įrenginių programavimas, Programinės įrangos projektas, Mikro ir makro ekonomika, Finansinė apskaita, Finansinė analizė, Santykių su klientais valdymas sertifikavimas anglų kalbaProjektų valdymas, Profesinė komunikacija.

Tarptautinė prekyba ir finansai

Studento laisvai pasirenkamieji dalykai - 9 kreditai: Informacinių technologijų etika, Mokslinė komunikacija anglų kalba, Karjeros planavimas. Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš kitose studijų programose dėstomų dalykų.

Studijų programos skiriamieji bruožai: Studijų dalykai dėstomi anglų kalba. Sudaroma galimybė įgyti sertifikatą: 1.

Finansų ir investavimo knygos

Santykių su klientais valdymas sertifikavimas anglų kalba 2. Tolesnių studijų galimybės universitetuose užtikrinamos informatikos mokslų krypčių magistrantūros studijų programose Lietuvoje pagal aukštųjų mokyklų statutus. Tęstinumas galimas ir užsienio aukštosiose mokyklose.

Galbūt jus domina