Prekybos stalo strategija. Strategija „Nuo lauko iki stalo“ – esminis ūkininkų ir kaimo vietovių vaidmuo

Bronis Ropė. Ambicingiems strategijos „Nuo lauko iki stalo“ tikslams reikalingos realios priemonės

prekybos stalo strategija

Komunikate Komisija pateikia plataus užmojo ir didelio masto planą, kuriuo siekiama, kad Europos žemės ūkio ir maisto sistema taptų visuotiniu tvarumo standartu. Šis planas apima su žemės ūkiu ir kaimo vietovėmis susijusią politiką, kuri šiuo metu peržiūrima, įskaitant bendrą žemės ūkio politiką Prekybos stalo strategijamiškininkystės strategiją, ES biologinės įvairovės strategiją iki m.

Forex strategija HHLL - prekybos sistema pagal Price Action

Parlamentas visiškai pritaria šiam planui ir pabrėžia, kad pagal dabartinę ES teisės aktų ir politikos sistemą, kuria reglamentuojama Europos žemės ūkio ir maisto sistema nuo gamybos, perdirbimo ir prekybos iki vartojimo, užtikrinami aukštos kokybės produktai ir paslaugos, kartu garantuojant aukštą žmonių, gyvūnų ir gamtos saugos lygį. Ji turi ir toliau užtikrinti teisingas pajamas ūkininkams ir darbuotojams gyvybingose kaimo bendruomenėse, kartu skatinant žemės ūkio gamybos ir miškotvarkos — labai svarbių veiksnių platesnės bioekonomikos požiūriu — tvarumą.

prekybos stalo strategija

Kaip Komisija užtikrins, kad šių tikslų būtų pasiekta visapusiškai atsižvelgiant į ES žemės ūkio ir maisto sistemų įvairovę, pagrindinį dėmesį skiriant kaimo vietovėse gyvenantiems ir dirbantiems žmonėms, įskaitant ūkininkus ir žmones, kurie užsiima savo produkcijos perdirbimu ir prekyba, kartu atsižvelgiant į prekybos stalo strategija iššūkius? Kaip Komisija užtikrins ES gamintojų konkurencingumą ES ir tarptautinėje rinkoje ir deramas pajamas ūkininkams, pagal naują ir peržiūrėtą politiką nustačius papildomų reikalavimų, atsižvelgiant į tai, kad ekonominis ir aplinkos tvarumas yra neatsiejamas ir kad šiam sektoriui reikės papildomų finansinių išteklių, kad jis galėtų atitikti naujus reikalavimus?

Kaip Komisija užtikrins, kad nauja ir peržiūrėta politika būtų pradėta vykdyti nedelsiant ir kad ji būtų taikoma nuosekliai bei darniai, ir kaip ji užtikrins, kad būtų išsaugoti praeities laimėjimai, kartu skatindama didesnį tvarumą, visų pirma susijusį su BŽŪP?

prekybos stalo strategija

Galbūt jus domina