Sistemingos prekių biržos patarėjų strategijos

Kontaktai | Alytaus miesto savivaldybė

paprastų juostų dvejetainių parinkčių sistema su cci

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: rengia ir įgyvendina savivaldybės aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo programas, schemas, planus, strategijas ir kitas aplinkos apsaugos priemones; nustatyta tvarka rengia Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios toliau — SAARS programos lėšų panaudojimo sąmatų projektus, metines SAARS panaudojimo ataskaitas ir teikia tvirtinti miesto savivaldybės tarybai.

Nustatyta tvarka teikia išvadas PAV programai ir ataskaitai.

opcionų poveikis akcijų kainai

Teikia išvadas poveikio aplinkai vertinimo atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo programai ir ataskaitai; įstatymų nustatyta tvarka derina taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus, Gamtos išteklių naudojimo leidimus; propaguoja ir inicijuoja aplinkos apsaugos vadybos, audito sistemas pagal ISO standartus; rengia naujų, plečiamų ir rekonstruojamų objektų projektavimo aplinkos apsaugos sąlygas, pagal kompetenciją nagrinėja ir derina planuojamos veiklos objektų projektinės dokumentacijos aplinkosauginę dalį; ruošia ūkinės veiklos gamtosaugos bei gamtonaudos reikalavimus, reguliuoja gamtos išteklių bei kitų aplinkos objektų naudojimą.

Galbūt jus domina